Deze villa is door ons voor een Nederlandse opdrachtgever op een mooie locatie in Amerika ontworpen: Westbrook, Connecticut.

Belangrijk in deze opgave was het spanningsveld tussen het streven naar (Europese) architectonische kwaliteit enerzijds en de beperkende voorwaarden (Amerikaanse bouwmethodiek en regelgeving) anderzijds.

Vooral de spectaculaire ligging aan de kust, halverwege tussen New York en Boston werkte zeer inspirerend. Het concept bestaat uit twee envoudige, qua maatvoering identieke bouwblokken, die elkaar onder een hoek van 120 graden ontmoeten. Om optimaal van het uitzicht te kunnen genieten, is gekozen voor een split-level situatie tussen de twee hoofdvolumes: het gele 'hoge blok' met daarin op de begane grond de living en daarboven het slaapgedeelte is een halve verdieping opgetild, het 'lage blok' met daarin de garage en daarboven het logeergedeelte, bevindt zich op straatniveau. Aan de oceaanzijde zorgt een groot driehoekig dek tussen de twee blokken voor een mooie overgang tussen woning en tuin (met zwembad). Aan de gesloten straatzijde is de entreepartij precies in de 'knoop' tussen de twee blokken gesitueerd.

Dankzij het niveauverschil tussen de twee blokken en het hier en daar weglaten van vloervelden is er een ruimtelijk interessant geheel ontstaan op basis van eenvoudige hoofdvormen.